Vindmølleparker

Vindmoller.jpg (17305 byte)Norges første vindmøllepark ble etablert på Husfjellet på Garstad i 1991. Her har Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk siden da hatt fem vindmøller i drift. De største møllene har en høyde på vel 40 meter og et vingespenn på nesten det samme. Til sammen leverer de fem møllene nok strøm til å forsyne over 200 husstander.

I 2012 (15/10) ble Ytre Vikna vindpark åpnet av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) og Sarepta Energi på Dalafjellet. Denne vindparken består av 17 vindturbiner med en samlet installert effekt på 39 MW og en beregnet årsproduksjon på 120 GWh. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til om lag 7000 husstander. Vindparken utgjør første trinn i utbyggingen. Trinn II skal etter planen ferdigstilles innen 1.2.2014 og kan gi ytterligere inntil 179 MW

Det går bilveg opp til toppen av Husfjellet. Det samme til Dalafjellet, men denne er ikke åpen for biltrafikk. I klarvær har du fra disse stedene en enestående utsikt over viknaøyene, med Gjæslingan, Vandsøya og Nordøyan i panorama. Men husk, det kan blåse hardt om været er aldri så fint. Det er ikke for ingenting at det er bygd vindmøller på dette stedet.

Mer på NVE.no.

       Tilbake til start