Naturreservat i Vikna

Forholdsvis store områder av kommunen er fredet som naturreservat og dyrelivsfredningsområder. De ytterste delene av Vikna ble fredet allerede i 1973. Seinere er flere området kommet til. Til sammen 130 kvkm er fredet i en eller annen form.

Vernestatusen fører med seg visse restriksjoner som det er viktig å være klar over. Blant annet er det ferdselsforbud på land i deler av området i perioden 1.april - 31. juli.

Nedenfor finner du en oversikt som dekker de viktigste verneområdene.

Mer om verneområdene her (pdf)
Mer om Borgan og Frelsøy naturreservat (pdf)

       Tilbake til start