Kulturminnene

Vikna er rik på kulturminner. Ikke minst er det registrert et betydelig antall fornminner, særlig i form av gravrøyser og gravhauger. De største av disse var på Ryum (bildet t.h.) der det etter alt å dømme har vært et maktsenter i tidlig vikingetid. På grunn av seinere jordbruk er det lite igjen av haugene, men mange gjenstander er bevart og en del av disse kan sees i Kystmuseet/Norveg.

Utenom haugene og røysene er det registrert både hellere, offersteder, steinaldertufter, ulike steinlegginger og diverse bautasteiner. Blant de mer spennende er Dauhallaren på Valøya, bautasteinen på Ulsund (bilde t.h.) og den mystiske steinsettinga på Tjønnsøyhåven. Den siste består av ei sentral steinrøys med flere smårøyser i konsentriske sirkeler omkring. Hele anlegget har en diameter på ca 60 meter. Noen forklaring på fenomenet har man egentlig ikke, men man tror det stammer fra yngre steinalder. På Vågsenget er det også en heller med hellemalerier, mens det er registrert bare en bygdeborg - på Varpafjellet på Mellom-Vikna.

Mellom Ryum og Rørvik finner du rester av en gammel ferdselsveg. Denne vegen gikk fra Ryum til Rørvik over Svahylla. Rester av vegen er ennå tydelig opp mot Svahylla/Byåsen. Den over 100 år gamle steinhvelvbrua over Ryumsbekken (bildet t.v.) er fremdeles i bruk som avlingsveg. Brua ble revet og gjenoppbygd i opprinnelig stil i 2010 da den var i ferd med å rase sammen. Se sak Steinhvelvbru på Ryum.

Finn alle kulturminnene i Vikna på Kulturminnesok.no.

       Tilbake til start