Minner fra krigens dager

På Vikna finnes det mange spor fra siste verdenskrig. Det har sammenheng med den strategiske beliggenheten like ved Nærøysundet. Nærøysundet var en viktig transportveg for tyskerne under krigen, blant annet for å sørge for forsyninger til de store tyske styrkene i Nord- Norge og for å angripe de allierte konvoiene til Murmansk.

Da tyskerne kom med flere hundre mann, satte de i gang med en omfattende bygging av blant annet kaserner, lasarett, hestestaller og annet. Det aller meste av dette er i dag borte, men flere av husene er ennå i bruk. Det gjelder blant annet den gamle aldersheimen, den gamle brannstasjonen og “Myrstad-huset”.

I Rørvik-området ble det satt opp et stort antall kanonstillinger og “bunkers”. Bortsett fra at kanonene er fjernet, er flere av disse så å si intakte. Den største samlinga av kanonstillinger finnes ved Viken fort, det som den dag i dag kalles for “Batteriet” (egentlig Vestbatteriet - se bildet), like ved foten av Nærøysundbrua. En annen tysk stilling var på Strømsøya.

       Tilbake til start