20.3.2016
Nord-Trøndelag på elgtoppen

For første gang sia midten av 1950-tallet ble det i fjor felt flere elger i Nord-Trøndelag enn i Hedmark. Steinkjer kommune topper også denne gang kommunestatistikken med 868 felte dyr, mens Vikna i fjor hadde en forholdsvis beskjeden avskyting på 117 dyr.

I følge tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det i jaktsesongen 2016/2017  felt 30800 elger. Det er omlag 300 færre enn foregående sesong og en nedgang på 22 prosent fra toppåret 1999/00. Fellingstallet gikk mest ned i Hedmark, og for første gang sia midten på 1950-tallet ble det felt flere dyr i Nord-Trøndelag enn i Hedmark.

Fra 2010/11er antall felte elg i innlandsfylket redusert fra 8000 til 5 000. I 2016/17 ble fylket passert av Nord-Trøndelag, der det av en kvote på 6000 dyr ble felt 5300. Årsaken til nedgangen i Hedmark er i følge SSB problemer med beiteskader på skog, som har ført til krav om å reduksjon av elgstammen. I tillegg har trafikkpåkjørsler og rovdyr, og da spesielt ulv, bidratt til å redusere elgstammen.

Elgstammen i Nord-Trøndelag er i dag vesentlig tettere enn i Hedmark, og elgjegerne her såg i snitt dobbelt så mange elger per jegerdøgn under elgjakta høsten 2016 enn det jegerne i Hedmark gjorde.

Mer på SSB

Se også Alt om elgen i Vikna

 Tilbake til start