Sist lørdag kunne en altfor liten ansamling av tilhørere, i hovedsak av eldre årgang, overvære en "leksjon" om Viknas nyere historie, presentert av historiker og pensjonert lærer Roger Walaunet.

Leksjonen var konsentrert om tida fra Vikna ble sjølstendig kommune i 1869 og fram til like etter krigen. I løpet av to timer fikk tilhørerne et blikk inn i Viknas nære historie, krydret med anekdoter og fortellinger fra hverdagen, og med velkjent humoristisk snert.

I følge Walaunet kom han i løpet av de to timene gjennom ca. halvparten av manuset. Dermed er det allerede antydet at det kan bli nok en historietime med "lærer" Walaunet før jubileumsåret 2014 er over. Da bør viknaværingene kjenne sin besøkelsestid og møte opp!