Undersøkelser gjort av Norsk institutt for naturforskning (NINA) i sommer viser store funn av lakselus på sjøørrett i Nord-Trøndelag. Spesielt ille er situasjonen i Vikna der det ble funnet bortimot 400 lus på enkelte individer. Gjennomsnittet for registreringene i fylket var på 134 lus per fisk. Et slik påslag av lus er dødelig for fisken, i følge Mattilsynet.

De dødelige funnene i Vikna ble gjort i Steinfjorden. De andre lokalitetene som ble undersøkt er Sitter i Flatanger og Tøtdal i Namsenfjorden. Registreringene ble foretatt i juni og juli  på vegne av Havforskningsinstituttet. De største registreringene av lakselus ble gjort i juni.

– Dette er dramatiske tall. Det er liten tvil om at dette påslaget effektivt dreper øretten, sier John Bjarne Falch i Mattilsynet til NRK.

Utover sommeren har sjøørret i oppdrettsintensive områder langs norskekysten fortsatt vesentlig høyere infeksjoner enn i områder uten oppdrett. Dette kan ha negative effekter som økt dødelighet og redusert vekst for sjøørreten.

Overvåkingen av lakselus på villfisk er avsluttet for i år, og en fyldigere årsrapport kommer ved årsskiftet. Det er Trond Fjeseth (bildet øverst) i TF Aquakonsult i Flatanger som har foretatt undersøkelsene i Nord-Trøndelag for NINA og Havforskningsinstituttet. Alle bildene er fra undersøkelsene i Steinfjorden i sommer, der det i tillegg til å foreta telling av lakselus også ble foretatt veiing og merking før fisken ble satt ut igjen. Eventuelle gjenfangster av merket fisk bes meldes inn til NINA (www.nina.no).

Mer på NRK.no...

...og på Havforskningsinstituttes hjemmeside.

Du finner rapporten fra sommerens undersøkelser her.