12.04.2010
Bygger ny steinhvelvbru på Ryum

Fire eldre herrer er i disse dager i ferd med å restaurere den gamle steinhvelvbura på Ryum. Skjønt; rasere kan virke som et mer presist uttrykk slik det ser ut for øyeblikket. Mot slutten av måned skal imidlertid steinbrua framstå i en ny og forbedret utgave.

Den over 100 år gamle brua er en av svært få steinhvelvbruer i Vikna og var i sin tid en del av den gamle kjerrevegen mellom Ryum og Rørvik over Svahylla/Byåsen. Nå var brua, som fram til nå har vært i bruk i landbrukssammenheng, i en svært dårlig forfatning og stod i fare for å falle sammen. Ikke fordi selve konstruksjonen var for dårlig, men fordi fundamentet, som delvis stod på leirgrunn, var i ferd med å gi etter. Dermed måtte hele brua rives for så å bli bygd opp igjen.

Og hvem har så kompetansen til å gjøre den jobben? Jo, fire glade pensjonister fra Verdal; Kjell Rotmo, Svein Kåre Haugan, Åsmund Karlgård og Karl Johan ("Kalle") Bjørgvik. I flere år har de farta rundt og reparert steinbruer og steinmurer. Tre-fire måneder hvert år - før og etter knottsesongen - bruker de til denne "hobbyen", og denne gangen var det altså Vikna sin tur til å nyte godt av deres kunnskap og arbeidslyst.

- Vi trives med hverandre og trives med jobben, forteller de fire, som imidlertid har ett problem; mangel på brukbar stein. Nå har de engasjert hele Ryums-grenda i jakten på fin, flat stein. I mellomtida går arbeidet sakte, men sikkert framover mot det som blir en ny, solid steinhvelvbru på Ryum.

Se sak om Kulturminnene i Vikna.
Se også Vikna.kommune.no

       Tilbake til start