30.05.2008
Kystdirektøren på Grinna

Siste uka i mai var det storfint besøk på Grinna fyrstasjon på Folla da kystdirektør Kirsti Slotsvik (bildet) med følge ankom per helikopter. Landinga på nausttaket gikk prikkfritt og på fyret hadde representanter fra Folla kystlag heist flagget og stod klar med kaffe og kaker.

Besøket var et ledd i den befaringa som kystverket har på sine fyr, vanligvis annethvert år. Og etter som kystdirektøren er relativt ny i stillingen, var dette en passende anledning til å gjøre seg bedre kjent på kysten. Tidligere på dagen hadde følget vært vertskap for kronprins Haakon under hans besøk på Haugjegla fyrstasjon utenfor Smøla på Nordmøre og Kjeungskjæret fyr ved Ørland i Sør-Trøndelag.

Grinna fyrstasjon ble automatisert og avfolket 12. mai 1987. Etter det har Folla kystlag inngått avtale med Kystverket om vedlikehold og bruk av fyret. I løpet av det siste året er det foretatt relativt omfattende restaureringsarbeider på fyret og det var blant annet dette kystdirektøren og hennes følge ville se nærmere på. Etter en tur innom Nordøyan overnattet følget i Rørvik, der de ble servert reker på kystlagets brygge - Moe-brygga (bildet over).

       Tilbake til start