Vågsenget

Vågsenget på Mellom-Vikna er barndomsheimen til Paul Woxeng (1883-1967), grunnleggeren av Woxengs Samlinger, som seinere ble Kystmuseet i Nord-Trøndelag. Woxeng var en pioner når det gjelder museumsdrift i Norge. I 1919, etter et opphold i USA, grunnla han et privat museum med over 3.000 gjenstander. I 1932 bygde han et eget hus til sin samling av gamle bruksting bak våningshuset på Vågsenget. 

I 1970 overtok Vikna kommune samlingene på Vågsenget. Samtidig ble 14 dekar av av eiendommen fradelt som bygdetun. Etter hver ble det aller meste av Woxengs Samlinger flytta til Berggården i Rørvik, som seinere er blitt en del av Kystmuseet i Rørvik og Museet Midt

Siden 1988 har Vågsengtunet vært arena for teaterforestillinga “Barbro - vegen mot bålet”. Det er en beretning om viknajenta Barbro Hasfjord, som ble et offer for hekseprosessene i Norge og brent på bålet i 1647. Forestillinga spilles ikke hvert år. På seinsommeren er Vågsengtunet arena for det årlige Vågsengstevnet i regi av Vikna historielag.

Mer om Paul Woxeng på Mumidt.no

       Tilbake til start