Sør - Gjæslingan    

Sør-Gjæslingan er ei stor øygruppe sør for Vikna. I tidligere tider var den det viktigste fiskeværet sør for Lofoten, med tusenvis av fiskere i fiskesesongen (vinterfisket). Sør-Gjæslingan ble erklært fraflyttingområde på slutten av 1970-tallen og det er nå Vikna kommune som har overtatt fiskeværet. Det er fremdeles en del private grunneiere på øygruppa. For tida foregår det en fredningsprosess som ennå ikke er avslutta. Stedet er et populært utfartsområde om sommeren og Museet Midt driver utleie av rorbuer. Stedet anløpes om sommeren av hurtigbåten "Namdalingen". (Se under Namsos Trafikkselskap for informasjon om anløpstider).

Se også www.sor-gjaeslingan.no.

       Tilbake til start