Rørvik

Rørvik er Nord- Trøndelags eneste kystby og er administrasjonssenter og det eneste tettstedet i Vikna kommune. Om lag 2/3 av kommunens befolkning på vel 4000 bor i Rørvik. Her ligger også de fleste av kommunens sentrale funksjoner.

Rørvik er ikke noe gammelt sted. Utviklinga som handelssted og sentrum begynte først på begynnelsen av 1900-tallet. En del eldre bebyggelse fra den første tida er bevart, det samme er en del eldre brygger. Ellers er det meste av bebyggelsen fra tida etter krigen. Utbygginga i sentrum har vært særlig sterk de siste åra slik at Rørvik nå framstår som en blanding av gammelt og nytt.

I området langs den såkalte museumskanalen - fra Bergården til Norveg - ligger det flere gamle og restaurerte bryggehus (bildet t.v.). Blant annet Notbrygga som er en av få gjenværende notbrygger med notheng på kysten av Nord-Trøndelag. Museumsbryggene danner etter hvert ei rekke, der den første - Heimbrygga - er gjenreist på sitt gamle karfundament. Heimbrygga var i sin tid fiskemottak og pakkhus for kjøpmann Johan Berg i Rørvik

I Rørvik blir det også jevnlig gjennomført et vandreteater som forteller litt om de økonomiske, politiske og sosiale forholdene i Ytre Namdal og Rørvik tidlig på 1900-tallet. Her blir det fortalt mange historier - og også noen skrøner. Her kan du se glimt fra Vandreteateret i 2008.

       Tilbake til start