Kystmuseet - Norveg

Etableringa av det private museet på Vågsenget, som Paul Woxeng foretok i 1919, danner grunnlaget for det som i dag er Kystmuseet i Nord- Trøndelag. Etter at kommunen overtok Woxengs Samlinger i 1970, har utviklinga skjedd raskt. Fra en sped start har museet utvikla seg til å bli en omfattende virksomhet med flere avdelinger. Mesteparten av aktiviteten er lokalisert til Rørvik og det tidligere fiskeværet Sør-Gjæslingan.

Inntil nylig har museet hatt sin base i Berggården, men fra 2004 er administrasjon og hovedaktiviteter flytta over i det nyetablerte kystkultursenteret - Norveg. Senteret, som ble åpna i juni 2004, er Nord-Trøndelag fylke sitt tusenårssted og er et senter for kyst- og fiskerikultur i Norge. Her er det blant annet ei historisk utstilling over norsk kyst- og fiskerikultur gjennom 10.000 år. Senteret inneholder også ei spennende historisk samling med gjenstander fra regionen. Som bildet viser har senteret en arkitektonisk utforming inspirert av kysten. Kystmuseet - Norveg er nå en del av Museet Midt.

Se nyhetssak Paul Woxeng på plass
Se også nyhetssak Paul Woxeng - gjemt og glemt?

       Tilbake til start