Nordøyan

Nordøyan sørvest for Vikna hører til de ytterste øyene i kommunen og er blant Norges eldste fiskevær. Bosetting kan dokumenteres helt tilbake til 1500-tallet. Nordøyan fikk molo og fyr allerede i 1893. I dag er det ingen fast bosetting, men det drives fortsatt fiskemottak i vintersesongen. Øya Heimværet med bygninger og kulturmiljø ble i sin helhet fredet av Riksantikvaren i 1996. Fiskeværet er i dag i privat eie og brukes blant annet til utleieformål. 
Se www.nordoyan.no.

Den 21. oktober 1962 forliste hurtigruteskipet ”Sanct Svithun” like utenfor Nordøyan. 41 mennesker mistet livet i det som er den største skipsulykka i Norge i fredstid. De fleste av de som berget livet etter forliset kom i land på Nordøyan og ble tatt hand om av fyrbetjeningen. I 2002 ble det reist en bauta på øya til minne om forliset.

Mer om St. Svithun-forliset på Wikipedia

       Tilbake til start