Alt om elg og elgjakt på Vikna

Her er alt som er skrevet om elg og elgjakt i Vikna på denne nettsida samlet i kronologisk rekkefølge. Øverst finner du noen lenker til annet stoff om jakt og vilt i kommunen.

Hjorteviltregisteret
Poengberegning for elggevir (njff)
Oversikt over de 50 største elggevirene i Norge
Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa 2005 2010 (pdf).
I storelgens rike (Reportasje i "Jakt" nr 5-2010)
Elgstatistikk, Vikna
Elgstatistikk SSB
Flere viltbilder finner du her

Elgfilmer på Youtube

17.2 2021
Elg i solnedgang
?
Etter 30 år med mye elg og fulle frysebokser, viser det seg nå at elgen på Vikna mer og mindre er på veg inn i solnedgangen. Elgbestanden er nemlig på veg ned, og det er egentlig både som forventa og som ønsket.

Etter at elgen fant fram til Vikna på slutten av 70-tallet vaks elgstammen kraftig i mange år. Rundt 2010 var stammen på topp og Vikna var den største elgkommunen i landet, målt etter elg per areal. Vikna hadde også noen av de største elgoksene og de største elggevirene i landet.

1.1.2019
Utrygt å være okse på Vikna
Tallene fra fjorårets elgjakt i Vikna viser at både bestand og avskyting har vært noenlunde stabil. 135 felte dyr av en kvote på 144 er om lag det samme som året før. Den største elgen ble felt på Lysøya (260 kg), men flere rugger måtte bite i lynget, som denne 15-spiringen som ble felt ved Steinfjorden på valdet Fornes/Nordaunet.

 

20.3.2016
Nord-Trøndelag på elgtoppen
For første gang sia midten av 1950-tallet ble det i fjor felt flere elger i Nord-Trøndelag enn i Hedmark. Steinkjer kommune topper også denne gang kommunestatistikken med 868 felte dyr, mens Vikna i fjor hadde en forholdsvis beskjeden avskyting på 117 dyr.

15.11.2016
Uke i elgens tegn
På Vikna var den første uka i november i stor grad i elgens tegn. For det første var det markering av 30 års organisert elgjakt i kommunen, sjølsagt med tilhørende elgfest. Dernest fikk jakt og naturinteresserte et møte med naturfotograf Arne Nævra, der elg også var blant temaene.

10.9.2016
30 år med elgjakt!
Da nærmer det seg raskt årets høydepunkt for mange også i Vikna, nemlig elgjakta. Faktisk er det i år akkurat 30 år siden første ordinære elgjakt i kommunen. Etter det har kommunen etablert seg som en av de aller største elgkommunene i landet, målt etter antall elg per areal. Og mang en storelg har måttet bite i lynget!

10.9.2014
Mere elg vi venter på!
Noen heier på elgen, andre på jegeren. Uansett er det nå duket for en ny kappestrid  mellom elg og jeger på Vikna, en kappestrid der utfallet stort sett er gitt. I år skal det felles 179 elger på Vikna. Elgjeger-kvoten er som vanlig null!

10.12.2013
NRK filmet Storoksen på Vikna
I pausen mellom de to jaktperioden i 2012 - det vil si i begynnelsen av oktober - var et team fra NRK på Vikna på jakt etter selve Storoksen. Og de de fant den! I området ved Langvatnet på Indre Vikna filmet teamet det som seinere skulle vise seg å være den største oksen som ble felt i Norge det året.

20.09.2013
På'n igjen!
Da er det snart på'n igjen, både for elg og elgjegere; Onsdag 25. september begynner elgjakta på Vikna. For den første kategorien er det vel mer tvilsomt om det er noe å sjå fram til, men for mange i den siste gruppa er det årets høydepunkt.
 

3.10.2012
Se på meg!
Det er utrygge tider å være elg for tida. Jegere lurer bak busk og kratt og det smeller jevn og trutt i marka. Likevel er det ikke alle som er like engstelig av seg, spesielt ikke dersom den potensielle drapsmannen sitter i en bil! På siste dag i første jaktperiode var denne karen på veg mot Rørvik sammen med sin familie på fire, men trafikken var litt forstyrrende...

4.10.2011
Spenningen stiger på Vikna
Spenningen stiger blant elgjegerne på Vikna når det nå går mot andre jaktperiode. Det er allerede felt mye elg i Norges største elgkommune, målt etter antall dyr per areal, men det er først i andre jaktperiode det er åpnet for jakt på storoksen.

6.6.2011
Stor elgfare på Vikna
Det er igjen stigende elgfare på Vikna. Etter at kommunen opplevde en "elgboom" i 2009 med stor elgtetthet, ble avskytinga skrudd opp flere "knepp" til 263 dyr, i håp om få bestanden ned på et "kontrollert" nivå. I fjor ble avskytinga mer enn halvert - til 110 dyr. Nå viser det seg at elgen ikke er så lett å kontrollere og at stammen igjen er på veg opp. Foran jakta i høst åpnes det for avskyting på 2009-nivå - til 250 dyr

24.09.2010
Elgen liker seg på Vikna
Elgen liker seg godt på Vikna. Så godt at den ikke bryr seg om verken ferie eller utvandring til andre kommuner. Tvert imot holder den seg i ro i nærområdet. Det er i sterkt kontrast til hva som er tilfellet i mange andre kommuner i Nord-Trøndelag der elgen krysser flere kommunegrenser i løpet av året.

 

20.5.2010
Mindre elg i Vikna
Årets elgtelling fra fly og på bakken viser at fjorårets rekordavskyting har hatt sin virkning på elgstammen i Vikna. Dermed kan kvoten for årets jakt bli halvert og vel så det i forhold til fjorårets kvote på 280 dyr.12.04.2010
 

17.02.2010
Sigurd tok OLg-gull
Mens våre skihelter sliter med å sanke de forhåndsbestilte gullmedaljene i Vancouver, kan det være en trøst å vite at i alle fall Vikna-jegerne innfrir forventningene. Ikke mindre enn to gull, fem sølv og ti bronse ble delt ut da gevirene fra fjorårets elgjakt nylig ble veid og målt. Denne krona som Sigurd Nordaunet sikret seg, var i en klasse for seg og ble målt til hele 342 poeng.

03.10.2009
Halvparten i boks
Etter at første periode av elgjakta er avvikla er halvparten av kvoten for årets jakt så og si i boks. 141 dyr av en kvote på 280 betyr at årets elgjakt overgår alle fantasier om hvor mye elg det går an å felle i fiskerikommunen Vikna. Så spørs det om det er nok til å holde elgstammen i sjakk.

 


25.05.2009
Dagene talte for skogens konge?
Det er foretatt telling av elg på Vikna både i vinter og nå på vårparten. Resultatet tilsier at dagene kan være talte for svært mange av skogens konger. Mens det i fjor ble felt 171 elger kan kvoten i år bli på 280!

25.11.2008
Rekordjakt i Vikna
Elgjakta for 2008 er forlengst over. Ikke uventa viser oppsummeringen at det har vært en kraftig økning i antall fellinger i Vikna. 171 felte dyr av en kvote på 180 er 40 flere enn i fjor, som også var et rekordår. Bjørn Ove Valø (bildet) var blant de heldige som fikk "elgkjenning". Her med ei fin ku.

22.05.2008
Hva med elgsafari?
Viknatur.no kan i dag foreslå følgende eksklusive aktivitet overfor tilreisende til Vikna: Elgsafari! For de fastboende er dette blitt en velkjent aktivitet, men få utenom kommunen er kanskje klar over at Vikna har en av de tetteste populasjonene av elg i hele landet! Og det er nå i mai de er lettest å observere. På kveldstid formelig vrimler det av elg på de nygrønne engene i kommunen.

5.10.2007
Utrygt for skogens konge
Elgen i Vikna har hatt travle tider i det siste med å springe fra de mange elgjegerne som har vært postert utover i terrenget. Mange har måttet bøte med livet, og mange har sluppet unna (bildet over). Men faren er ennå ikke over for Skogens konge.

06.10.2005
Mot elgrekord i Vikna
Det er bra med elg på Vikna. En rask oppsummering viser at det i løpet av de sju dagene i den første jaktperioden ble felt rundt 35 elger. Dermed ligger det an til at rekorden fra 1998 på 48 dyr blir slått.

       Tilbake til start