Berggården

Mot slutten av 1800-tallet etablerte Johan Berg et handelssted i Rørvik. Etableringen fikk stor betydning for utviklinga av Rørvik som handelssenter. Selve hovedbygningen - Bergården (bildet) - er fra 1879. Her ble det omsatt forbruksvarer og utstyr av alle slag. Butikken (det lille bildet) ble drevet fram til begynnelsen av 1970-tallet da Berggården ble overtatt av kommunen og ble hovedsete for Woxengs Samlinger - seinere Kystmuseet i Nord-Trøndelag. Om sommeren er det omvisning og kaffeservering i Berggården. Hagen er holdt ved like og er tilgjengelig for gjester. Fra hagen har du også adgang til museets båtsamling i naustet ved sjøen. Brygga (Heimbrygga) er restaurert og satt opp lenger ut mot Nærøysundet

På slutten av 1980-tallet ble det satt opp et kombinert kontor, lager og utstillingslokale for museet på stedet der den tidligere borgstua og driftsbygningen stod. Her ligger også kommunens bibliotek. Både administrasjonen og de viktigste utstillingene er i dag flytta over i det nye kystkultursenteret - Norveg - som stod ferdig sommeren 2004.

Tilbake til start