Møllevirksomheten på Austafjord går langt tilbake i tida. Fra midten av 1800-tallet vet vi at det eksisterte ei mølle her, drevet av vann fra Austafjordvatnet like ved. Ei tid var det tre kverner langs denne bekken. Den største av disse låg lengst nede ved sjøen. Fra 1911 og til utpå 30-tallet ble det drevet sildoljefabrikk og seinere guanofabrikk basert på oppmaling av tørka torskehoder.

Bygning ble i sin tid flytta helt fra Overhalla til Austafjord. Selve mølla ble betydelig opprusta i 1936, delvis med deler fra mølla i Steinfjorden som brant ned samme år. Rester av denne mølla kan ennå ses like ved riksvegen der denne går over Steinfjordbekken.

Mølla på Austafjord var i kontinuerlig drift fram til midten av 1960-tallet. De siste åra ble mølla drevet med hjelp av kraft fra strømnettet. Det er lagt ned betydelig arbeid for å restaurere mølla på Austafjord. Mølla er i dag eid av Stiftelsen Austafjord Mølle og den er nå innredet og tilrettelagt for bruk ved mindre arrangement, med blant annet eget kjøkken.

       Tilbake til start